Kelebek Yüzme Tekniği
Kelebek Yüzme Tekniği ve Kelebek Yüzme Videoları

Kelebek Yüzme Tekniği

Kelebek yüzme tekniği yüzme stilleri arasında özel bir yere sahiptir. Bu teknik  yüzme tekniklerinin arasında en yeni olan, kelebek yüzme, 1935 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun kurbağalama-kelebek kural ayırımı yapıldığında meydana çıkmıştır. 1951 yılında kelebek tekniği Avrupa’da ilgi toplamaya başlamış ve 1953 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu yeni kelebek tekniğin resmi olarak kabul etmiştir.

Bu stilde, kol gücü oldukça önemlidir. Suda bu şekilde ilerleyebilmek istiyorsanız, kollarınızın belli bir güce sahip olması gerekmektedir. Kelebek yüzme  stilinde bacak hareketi ( dolphin ayak vuruşu ) kalça ekleminden yapılır. Dizlerin bükülme anında üst bacak suya iner ve ayak parmak uçları parmaklar kapalı olarak içe doğru rotasyon yapar. Daha sonra alt bacak yukarı doğru kuvvetlice bir kırbaç hareketi yapar ve ilerlemeyi sağlar.

Kelebek yüzme stili kol hareketi 3 evreden oluşmaktadır. 1. evre kolun suya girişi ve suyu tutuşu, 2. evre suyu çekme, 3. evre ise suyu itme evresidir. Kolun suya girişi sırasında eller dışarıya doğru rotasyon yapar. Suyu çekme evresinde kollar yana doğru açılarak ve dirsekten hafif fleksiyon yaparak suyu çekmeye başlar. Suyu itme evresinde ise kollar suyu vücudun yakınından bacaklara doğru iter ve itme hareketi el kalçanın yanına gelinceye kadar devam eder.

Pasif hareket: Kolun suyu itme evresi sonlandığı anda kollar sudan çıkar ve vücudun orta hattına yakın bir yol izleyerek tekrar suya girer.

Kelebek Yüzmede Nefes Alıp Verme Tekniğinin Uygulanması:

Kelebek yüzmenin koordinasyonu iki kol hareketine 4 dolfin ayak vuruşu ve bir nefes hareketi olarak uygulanır.

Nefes alma zamanı kolların aktif hareketinin bitiminde meydana gelir. Bu durumda, suyun itilmesi bittiğinde başın sudan kaldırılması için yeterince destek sağlanmış olur.

Kelebek yüzme teknik yarışma mesafeleri:

Erkekler: 50m, 100m, 200m / Bayanlar: 50m, 100m, 200m

Kelebek Yüzme Tekniği Video