Serbest Yüzme Tekniği
Serbest Yüzme Tekniği ve Serbest Yüzme Videoları

Serbest Yüzme Tekniği

Serbest teknik, müsabaka teknikleri içinde en hızlı olanıdır. Bir sağ kol, bir sol kol çekişi ve değişken sayıda ayak vuruşundan oluşmaktadır. 6 ayak vuruşu, 4 ayak vuruşu, 2 ayak vuruşu seçenekleri vardır. Yüzücüler takım çalışmasına başladıklarında temel hareketleri bilmelidir. Çünkü serbest yüzüşte kol tekniği geleneksel olarak aerobik gelişim içindir; yüzücüler en büyük hatayı kol tekniği gelişiminde yaparlar. Kural olarak, yüzücüler dengeli kol tekniği dönmesine sahip olmalılar, ki her kol uzanışında en uzun mesafeyi alsınlar ve suyu yakalama pozisyonunu iyi sağlasınlar. Bu hareketin tam yapılması gücün en üst seviyede kullanılmasını ve sürtünmenin en az olması ile sağlanır (A.Bozdoğan). Hareketlerin düzgün uygulanmaması vücudun su üzerinde ters hareketler yapmasına sebep olur (Freitag W.)

SERBEST TEKNİKTE KOLLARIN ZAMANLAMASI

  • Sağ kol giriş ve yakalamada, Sol kol içeri süpürme bitişi yukarı süpürme başlangıcında,
  • Sağ kol içeri süpürme başlangıcında, Sol kol yukarı süpürme bitişi kolun sudan çıkış anı,
  • Sağ kol içeri süpürmede iken, Sol kol dışarıda yüksek dirsekte,
  • Sağ kol kalça hizasında sudan çıkış aşamasında, Sol kol yakalama ve içeri süpürmede,

VÜCUT POZİSYONU VE NEFES ALIP VERME VÜCUT POZİSYONU

  • Vücut suda dikey ve yatay olarak iyi bir şekilde dengelendiğinde daha az sürtünme kuvvetine maruz kalmaktadır.
  • Serbest yüzmede bu dengelerin bozulmaya en çok uygun olduğu zaman, nefes almak için başın yanlara çevrildiği zamandır.
  • Dikey denge, vücudun derinliğinin ve eğimin rahatça görülebildiği yan açıdan incelenir.
  • Yatay denge incelenirken de alt ve görünümler kullanılır.

Serbest Yüzme Teknği Video