Yüzme Nedir?

Yüzme Nedir?

Yüzme sporu, uluslararası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden başka bir yardım almadan, her yarışmacının kendi kulvarında, serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stillerinin her birinde veya dördü birden karışık olarak, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 metrelerde bireysel veya ekip olarak yaptıkları yarışmaya denir.

Yüzme Teknikleri

  • Serbest Yüzme
  • Sırtüstü Yüzme
  • Kurbağalama Yüzme
  • Kelebek Yüzme
  • Karışık Yüzme

Yüzmenin faydaları sağlık açısından diğer spora göre çok daha etkilidir.